اساس نامه نشریه علمی ـ‌ پژوهشی پژوهشنامه مذاهب کلامی

مقدمه

تفکر سلف گرائی که روز به روز در عالم اسلام گسترده تر شده و با پشتیبانی وهابیت دست خود را به جان و مال و ناموس امت اسلام آغشته کرده است از مهمترین جریان های خطرناک امروز جهان اسلام است. گروههایی که با شعار سلف گرائی و با هدف بازگشت اقتدار اسلام به تشکیل حکومت اسلامی بر روی خون مسلمانان دل خوش کرده¬اند با مدیریت استکبار جهانی، بهترین وسیله برای مشوه جلوه دادن دین پیامبر رحمت و گسترش اسلام ستیزی گردیده و ماموریت به یغما بردن امنیت و عزت و سرمایه امت اسلامی را بر عهده دارند.

در این میان حوزه¬های علمیه و علمای راستین که مرزبانان دین شمرده می‌شوند، وظیفه ای خطیر و حساس دارند که ابتدا باید این جریان را بشناسند و در قدم بعد به دیگران نیز آگاهی و شناخت دهند تا مانع رشد این تفکر و مصونیت امت اسلام گردیده و بعد از آن راه های مقابله با این تفکر را معرفی کنند.

نشریه علمی- پژوهشی پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی برخواسته از حوزه علمیه مشهد مقدس تحت اشراف حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی (دام ظله) در راستای روشنگری و بررسی این تفکر منتشر و زمینه ای مناسب برای همه کسانی که در این موضوع تحقیق و بررسی می‌کنند فراهم آورده است.

با توجه به ایده ها و‌ آرمانهای فوق، نشریه "پژوهشنامه مذاهب کلامی " در قالب این اساسنامه فعالیت خود را سامان می‌دهد.

فصل اول: کلیات

ماده یک: اهداف

1- ایجاد بستري مناسب براي نظريه‌پردازي و طرح مباحث نوين در عرصه‌ تاريخ تطور انديشه مذاهب اسلامی (كلام، فقه، تفسير، مباني حديث و رجال و...)

2- معرفی اندیشه، تاریخ و جریانهای سلفی در امت اسلامی با هدف شناخت و آگاهی از این گروهها.

3- ایجاد زمینه‌ای مناسب برای معرفی مکتب و مبانی اهل بیت در موضوعات مورد منازعه

4- حفظ و صیانت از تفکر ناب اسلامی در قبال شبهات و آسیب هائی که از ناحیه ایشان وارد می‌گردد.

5- بیان جنایات و خطرات گروههای سلفی به منظور آگاهی دادن متفکرین عالم اسلام از شیوع این نوع تفکر.

6- ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تضارب آراء و برقراري گفتمان علمي ميان مذاهب اسلامي در جهت رشد علمی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی.